Geraint Thomas berättar om den enorma utveckling som skett de senaste fem-tio åren. Han tror ändå på ett ännu större skifte framöver, vilket kommer att ställa stora krav på oss människor.

– Vi som människor förändras inte, och dygnet kommer fortfarande att ha 24 timmar. Vi måste därför göra tillvaron enklare omkring oss, säger Geraint Thomas.

Microsoft presenterade nyligen en konceptfilm om den nära framtidens teknik (infogad nedan). Geraint Thomas visade delar av filmen och tog sedan avstamp i den för sin presentation.

I filmen står olika former av skärmar i fokus – stora, små, genomskinliga, en del helt osynliga.

Microsoft tror att köksbordet blir den interaktiva skärmen som blir central i hemmet, den kan förstå vem du är och vad du gör. Molnet levererar all information.

I klassrummet ersätts böcker av plattor som ständigt uppdateras, en utveckling som redan har inletts. Barn interagerar med barn över hela världen, realtidsöversättning gör att språkbarriärer försvinner.

Dagens programverktyg för att skapa innehåll förändras, i stället börjar människor generera material på ett intuitivt sätt med hjälp av gester och tal.

På fritiden blir den interaktiva underhållningen naturlig. Vi ser skådespelare bära ett par glasögon och kan genast få fram vilket märke det är och våra sociala nätverk ger direkt feedback när vi frågar om ett hotell som syns i ett tv-program är bra.

Datorerna blir allt mer osynliga. Allt är kopplat till nätet, enheten som sådan blir allt mindre viktig. Övergången till molnet är det första steget.

– Utvecklingen går mycket fort. Microsoft köper 10 000 nya datorservrar varje månad och det behövs eftersom alla i dag kan få 25-50 gb gratis utrymme på nätet.

Vilka problem måste företag som Microsoft tackla framöver? Ett handlar om infrastruktur.

– Att få tillräcklig bandbredd kommer att fortsätta att vara ett problem under överskådlig framtid, säger Geraint Thomas.