Darja Isaksson som är vd på digitalbyrån InUse hade döpt sitt föredrag till "Internet of things – räddar världen".

– Hur många tycker att jag är knäpp när jag säger så? frågade hon och började sedan förklara vad hon menar.

Varför kommer då "tingens internet" att rädda världen? Darja Isaksson börjar med att säga att den fysiska och den digitala världen allt mer börjar gå ihop. Det handlar inte i framtiden, utan om i dag. Redan 2008 blev mängden uppkopplade ting fler än antalet människor på jorden. År 2020 räknas 50-60 miljarder prylar vara uppkopplade mot nätet.

– Det investeras väldigt mycket pengar i det här nu, och världen blir säkrare och roligare på grund av det. Sensorerna och wifi-uppkopplingarna har blivit så bra att vi kan börja nyttja det ordentligt, säger Darja Isaksson.

Det kommer massvis av nya uppkopplade produkter hela tiden. Fitnessarmband som talar om hur man mår, paraplyer som läser av väderleksrapporten och lyser när det behövs, medicinburkar som blinkar när man har glömt att ta sin medicin, lövtunna sensorer på maten som talar om ifall den fortfarande går att äta, sensorer som sätts upp i gruvor och varnar för kommande ras – saker som förbättrar vår livskvalitet.

– Hur mycket förändrades världen av att vi fick möjligheten att kommunicera med ljusets hastighet över hela planeten? Det ändrade allt. Vi står nu inför en förändring som är minst lika stor. Den kommer att rucka på hur världen ser ut, säger Darja Isaksson, och tillägger att "the internet of things" egentligen borde kallas "the internet of everything" eller "the internet of anything".

Den enorma mängden information som vi i dag har tillgång till måste komma till bättre nytta, menar Darja Isaksson.

– Vi är vana att tänka på infrastruktur som vägar, hus och belysning. För 15 år sedan kom kablage som skickar data med, men vi pratar ännu inte om information som infrastruktur. Vi måste börja göra det, säger hon.

Sättet vi lever på i västvärlden i dag håller inte i längden, mänskligheten måste sluta konsumera sönder planeten, menar Darja Isaksson. Samtidigt kan vi inte sluta konsumera heller, för då stannar utvecklingen.

Hon berättar om ett experiment i Chicago, där de slängde ett antal prylar i soporna och fäste sensorer på dem, för att kunna läsa av vad som sedan hände med sakerna. Det visade sig att det som hamnat i soporna reste över hela den amerikanska kontinenten, till och med flera gånger om i vissa fall. Den här sortens information gick inte att få fram för några år sedan, och kan hjälpa oss att se mönster vi tidigare inte sett och hjälpa oss att förbättra vår infrastruktur. Med the internet of things och den information vi får tillgång till har vi en chans att förbättra, och i förlängningen rädda, världen.