Katalogen har en plats även i vårt digitala samhälle, enligt Fredrik Hagelin. I en era där webben är självklar fyller den sammanhållna katalogen fortfarande en funktion som inspiratör. Många organisationer använder också kataloger som manualer internt i sin säljorganisation.

Fredrik Hagelin hade fem argument till varför man i dag bör använda en digital katalog för sina produkter: Det är snabbt, går enkelt att bygga en kunddatabas, träffsäkerheten ökar i vilka man når, det är miljövänligt och innebär en kostnadsbesparing.

Det finns fortfarande stora utmaningar för den digitala katalogen. En är nedladdningsnedhastigheten, det går inte att sälja något om inte katalogen går att ladda ner. EC Software använder flera olika metoder för att ladda ner kataloger ska gå så smidigt som möjligt. Det handlar också om att erbjuda olika storlekar på filerna beroende på var i världen man befinner sig, förutsättningarna för att ladda stora filer skiftar i olika delar av världen.

– Vi jobbar också responsivt och anpassar katalogens bilder och texter efter vilken sorts enhet som används, säger Fredrik Hagelin.

Framåt kommer även kataloger som visar produkter i 3D och utnyttjar augmented reality där man lägger digital information ovanpå bilderna i katalogen.