Sofia Svantesson utgick i sin presentation från mobilen och frågan hur man ska jobba för att ge kunderna det de förväntar sig i den mobila kanalen. En del i detta är att ha digitala tjänster som är responsiva.

Responsiv design handlar dels om att anpassa sin layout efter den enhet som mottagaren använder. Men det viktigaste och det man verkligen bör göra, enligt Sofia Svantesson, är att "anpassa innehållet efter de olika situationer som användare befinner sig i."

Se till att alla delar av hur kunderna möter ett företags tjänster hänger ihop. Lägg lite mer budget på en förstudie som gör att ni förstår hur kunderna använder era tjänster, menade Sofia Svantesson.

– Ingen kommer att komma ihåg vad ni sa, ingen kommer att komma ihåg vad ni gjorde. Alla kommer att komma ihåg hur ni fick dem att känna sig. Så se till att de känner kärlek, avslutade Sofia Svantesson.