Maria Gustafsson, kreativ företagsledare på kommunikationsbyrån Miku, kom till Webbdagarna för att tala om hur vi använder sociala medier och vilka möjligheter som finns med att kommunicera på webben.

– De sociala medierna och vårt sätt att använda dem har gjort det mycket enklare att få reda på hur människor tänker. Men det finns också en rädsla för att kommunicera på webben eftersom det kan påverka ens varumärke negativt. Det som skrivs finns alltid kvar, säger Maria Gustafsson.

Att skapa relationer till kunderna har blivit en ny del i arbetet för företag, det är inte bara reklamkampanjer och annan envägskommunikation som är viktig längre. Värdet med att skapa relationer till sina kunder så att de genom sitt engagemang kan förbättra varumärket för ditt företag. Viljan att upprätthålla de goda relationerna har gjort att många vill göra sig ständigt tillgängliga för dialog.

– Vanans makt är stor. Det har blivit en norm att ständigt vara närvarande och hålla en dialog i sociala medier.

Det som kommit att känneteckna sociala medier är att det går fort. Vi kan ständigt kommunicera och vara närvarande i dialogen med våra kunder. Men Maria Gustafsson menar att det kanske inte behöver vara så.

– Det kanske inte behöver gå så fort när vi kommunicerar via sociala medier. I stället bör vi tänka om och fokusera på att skapa innehåll som vi kan stå för och som skapar värde för våra kunder, säger Maria Gustafsson.

Maria Gustafsson berättar att många företag inte har någon tydlig strategi för hur, när och hur ofta de ska skapa innehåll på sociala medier. Maria Gustafsson tipsar om att tänka kvalitet framför kvantitet när företag ska skapa en kommunikationsstrategi.

– Jag tror för att skapa goda konsekvenser är det viktigt att skapa tid för reflektion och göra medvetna val. Om ett företag vill vara tillgängliga jämt på sin Facebooksida måste det finnas en tanke bakom det valet.