Katarina Mellström, vd på Ciber, talade om hur företag kan stärka sitt varumärke genom digitala kanaler. Nyckeln är att använda sig av proaktiv, snarare än reaktiv förvaltning av sin webb.

– Att ständigt arbeta reaktivt innebär att ditt företag inte kommer hänga med i den tekniska utvecklingen. Det värsta scenariot är att den lösning som en gång byggdes upp behöver skrotas helt och göras om från grunden, säger.

Proaktiv förvaltning av ett företags webb bygger på kunskap om beställarens verksamhet, målbild, besökare och deras beteende. Skillnaden jämfört med den reaktiva förvaltningen är att den proaktiva ska få lösningen att leva länge.

Katarina Mellström ger sju tips som du som företag bör tänka på inför valet av förvaltare.

1. Förvaltning ska ses som en del av din strategi, affär och kultur.
2. Förvaltaren bygger kunskap om din affär och målbild.
3. Förvaltaren har kunskap om webbdiscipliner.
4. Flexibilitet.
5. Kostnadseffektivitet.
6. Storleksmässig match.
7. Fundera på vad du vill sköta själv eller lägga på extern part.

– Det viktiga i valet av förvaltare är att man ställer frågor till den tänkta förvaltaren och tar reda på att denne kan leverera det ni som företag förväntar er, avslutar Katarina Mellström.

Rickard Norman, säljansvarig på SDL Content Management Technologies Nordics, var på Webbdagarna för att tala om hur den tekniska utvecklingen av webben och intåg av smarta mobiler och sociala nätverk har givit företag nya interaktionspunkter där kunderna befinner sig.

– Köp är mycket mer än själva köpögonblicket och består av en process där företag måste vara aktiva både före och efter köpet för att höja kundupplevelsen online, säger Rickard Norman.

Ett sätt för företag att höja kundupplevelsen är att arbeta aktivt med customer experience management (CXM), där företagets strategi helt utgår från kundernas upplevelse. Metoden är mätbar och bland amerikanska börsföretag har de som anammat metoden genererat en högre vinst än de övriga börsbolagen.

– Ett vanligt misstag är att företag har sin kommunikation utspridd bland flera olika divisioner i företag, det första man bör göra om man vill arbeta med CXM är att etablera en tydlig kommunikation på internet, säger Rickard Norman.

Magnus Brodén, affärsområdesansvarig för intranät på digitalbyrån Circuit, talade om hur företag kan förbättra sin internkommunikation.

– Det sociala intranätet är ett verktyg som ger en bättre insikt i vem arbetsgivaren är och dess värderingar. För snabbväxande företag är detta en jätteviktig aspekt för sammanhållningen och en enhetlig företagskultur.

Tjänsterna på nätet slår igenom snabbare än någonsin, de är bättre på att lösa uppgifter och ger de anställda en positiv upplevelse. Intranätet måste utgå från en social kärna, skillnaden mellan företagen är hur långt man kontrollerar hur mycket brus som tillåts, menar Magnus Brodén.

– Vissa företag vågar inte släppa på den sociala delen av intranätet vilket hindrar funktionaliteten.

– Många företagsledningar tycker sig inte se nyttan av det sociala intranätet därför att de inte ser resultatet. Men felet ligger ofta i att ledningen inte släpper tillräckligt på den sociala delen av intranätet. Och förändring av företagskultur tar tid, säger Magnus Brodén.