Finansvärlden är en relativt trögrörlig bransch, där den digitala utvecklingen inte har kommit ikapp andra branscher. Till skillnad från många av sina konkurrenter kommer Nordnet från onlinevärlden. Nordnet börjarde som en aktiemäklare online och har sedan utvecklats i andra bankverksamheter.

Jan Dinkelspiel, Sverigechef på Nordnet och med ett förflutet på SEB, besökte Webbdagarna för att tala om sin syn på finansbranschen.

– Jag var väldigt frustrerad över hur långsamt utvecklingen gick i bankvärlden. Då det inte finns utrymme för felmarginal vid transaktioner har övergången till det digitala varit en väldigt trög process, men onlinebankerna har hjälpt till att skynda på utvecklingen och konkurrensutsatt de traditionella bankerna.

För Jan Dinkelspiel är en nära kundrelation det viktiga i dagens bankverksamhet, där transparens är nyckelordet. Kundservicen, något som bankerna inte gjort sig kända för att vara duktiga på, är en viktig del i framgångsfaktorn för Nordnet.

– Vi utgår alltid från våra kunder och är öppna mot dem, vilket gör att de har högre tolerans vid de tillfällen när vi inte ger den service som de vanligtvis förväntar sig.

Tätt knutet till kundservicen hör de sociala medierna eftersom man där kommer kunderna närmare och kan bygga mer personliga relationer mellan företag och kund.

– Att fånga upp det som sägs på Facebook Twitter och andra sociala medier är jätteviktigt för att dels se hur trenderna rör sig och dels måste den negativa kritiken fångas upp för att vi ska kunna utvecklas och bli bättre.

Nordnet har ingen konkret strategi för hur personliga de anställda ska vara på Twitter, som är den sociala kanal flest anställda använder. Jan Dinkelspiel har valt att hålla det personligt men inte privat.

– Jag undviker att vara privat på Twitter för att vara samma person fysiskt på kontoret och i sociala medier. Genom att vara konsekvent bidrar jag till en enhetlig företagskultur, vilket är jätteviktigt. Finns det diskrepans mellan de två världarna blir det problematiskt.

Även om bankerna utvecklas långsamt tror Jan Dinkelspiel att de kommer att utvecklas framöver.

– Vi kommer att se ett skifte. Vi har gått från bank till internetbank och jag tror att det kommer utvecklas mot en mer personlig relation mellan bank och kund i takt med att bankväsendet blir mer transparent.