Första trenden: Socialt sök

Gustav Radell inleder sin föreläsning på Webbdagarna med att ställa frågan: ’Vad har förändrats?’ och konstaterar att sajter som Twitter, Facebook och Youtube har kommit att forma en stor del av nättrafiken, på bara några få år.

– Detta är ett fundamentalt skifte, folk vill ta sitt sociala liv ut på nätet, säger Gustav Radell.

För att rida på den trenden skapade företaget tjänsten Google+. En tjänst som fått oförtjänt dåligt rykte menar han: Användarna ökar fortfarande och flera andra Google-tjänster har behövt lång startsträcka för att slå igenom.

– Google+ är giftermålet mellan socialt och sök, menar Gustav Radell och listar fyra områden där tjänsten kan användas för marknadsföring online:

  • Hittas bättre på Google
  • Smartare annonsering på Google
  • Djupare engagemang
  • Social mätbarhet

Andra trenden: Lokalt sök

– Över 40 procent av våra sökningar har lokal anknytning. Andelen sökningar som är nyttosökningar ökar mer och mer, konsumenter blir allt bättre på att utnyttja Google med mer exakta söktermer, säger Gustav Radell.

Trots att konsumenterna mognat ligger marknaden ofta efter, i Sverige har bara 6 procent av alla företag någon typ av försäljning via nätet, att jämföra med exempelvis Storbritannien där siffran är 20 procent. Och hittar kunderna inte vad de vill ha i svenska nätbutiker har de nu större chans än någonsin tidigare att handla via utländska företag.

Gustav Radell tipsar om Google-verktyg för att dra nytta av lokala sökningar:

  • Conusmer Barometer - visar sökningar som görs för att undersöka produkter uppdelat efter bransch och område
  • Google Trender - där populära sökord kartläggs
  • Google Maps - där besökaren kan hitta företag i sitt närområde
  • Google market finder - där sökningar efter en viss produkt kopplas till en viss marknad i världen.

Tredje trenden: Mobilt sök

I år sker det stora skiftet, när det sker fler sökningar via mobila enheter än via fasta, menar Gustav Radell. Smarta telefoner gör att nya marknader, där fast internet kanske aldrig nått ut, öppnas.

En utmaning med mobila kunder är att de är välinformerade och snabbt tar flyttar vidare om de inte är nöjda med ett företags mobila närvaro.

Gustav Radell tipsar om sajten: How to get mobile, där användare kan testa sin sajt i mobila miljöer. Han påpekar också vikten av branding, att kommunicera sitt varumärke på samma sätt oavsett plattform.

I framtiden tror han att de tre trenderna: socialt, lokalt och mobilt kommer att knytas ännu hårdare till varandra. Ett exmepel på hur det skulle kunna fungera är Google Glass, glasögon med tjänster som GPS, möjlighet att fota eller filma det användaren ser och sedan dela med sig av det till kontakter på sociala medier.