Annika R Malmberg har jobbat med gruppdynamik på arbetsplatser i många år och ofta med kreatörer och startups.

I sin dragning "Gör själv – men glöm inte de andra" pratade om vad som gör ett framgångsrikt team. Hon slog direkt fast att om grupper inte lyckas är det nästan alltid av två anledningar:
1. Man har inte enats om ett arbetssätt.
2. Teamet har inte rätt personer.

Hon berättade att forskning visat att framgångrika team består av människor som har kompletterande kompetenser och att teamet har samma mål syfte och metodik. Och dessutom har personerna i teamet ett gemensamt ansvar.

Annika R Malmberg gick vidare och utvecklade hur man kan tänka kring dessa två aspekter av att bygga framgångsrika team.

>> Tydligt mål och syfte
Syftesbeskrivning är superviktigt. Om inte alla i teamet är överens om vad man jobbar för och hur man ska gå tillväga så riskerar människor att tappa motivationen. Man behöver också ta fram regler och förhållningssätt så att alla trivs med hur ett samarbete fungerar. Det kan handla om allt från hur man beter sig på möten till hur man kommunicerar på mejl.

>> Temperament och personlighetstyper:
Annika R Malmberg berättade om de fyra temperamenten som vi människor har inom oss och som finns representerade på våra arbetsplatser. Personer har oftast ett eller två temperament som dominerar. Dessa personlighetstyper uppmärksammades redan av den läkaren Hippokrates i antikens Grekland.

De fyra temperamenten och dess färger:

Röd (Koleriker):
Temperamentsfulla personer som ofta går till attack och höjer rösten. Kommunicerar korthugget och kan upplevas som ohyfsade. Deras styrka är att de kan stänga av och fokusera. Tips: när man mejlar en röd personlighet så bör man bara ta upp högst ett ärende per mejl, den röda personligheten läser bara det översta i mejl.

Blå (Melankoliker):
Ifrågasättande, undrande och kritiskt granskande personlighet. Anser att om man ska man göra något så ska det vara rätt annars kan det vara. Deras styrka är att se faror innan de händer, men kan uppfattas som kritiska. Tips: Kom ihåg att bara för att den blå personligheten inte nödvändigtvis tycker att alla dina idéer är dåliga bara för att de riktar in sig på det som inte är perfekt.

Gul: (Sangviniker):
Öppet sinne, ser möjligheter överallt, pratar ofta jättemycket. Kreativa personer som ser mycket möjligheter. Men de kan också ta för mycket plats på bekostnad av andra personlighetstyper.

Grön (Flegmatisk):
Lugna, och sansade men som också känsliga personligheter. Tycker att allt går att lösa men gillar inte när folk hetsar upp sig. Vill sprida värme omkring sig, tar minst utrymme på jobbet, men har inte alltid så lätt att säga vad de tycker. Tips: Tro inte att de som är tysta inte har något att säga för de har det.

– Om man använder alla färgerna i ett team som kommer man att lyckas bättre, avslutade Annika R Malmberg.